Potpisan Sporazum o osnovici za obračun plaća policijskih službenika

15/04/2022
1 minuta čitanja

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić danas je, u sjedištu Vlade Federacije BiH, s predsjednikom Upravnog odbora Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Mihretom Rotićem potpisao Sporazum o osnovici za obračun plaća policijskih službenika.

– Zadovoljstvo mi je što smo uspjeli, poslije dužeg perioda, omogućiti usklađivanje plaća policijskim službenicima Federalne uprave policije, a uzevši u obzir rast indeksa potrošačkih cijena, odnosno troškova života u proteklom periodu. Nadam se da će budžetski okviri i u budućim godinama osigurati dovoljna sredstva za adekvatno vrednovanje rada službenika koji osiguravaju naše društvo i omogućavaju provođenje zakona – rekao je Novalić.

Sporazumom je određeno da osnovica za obračun plaća policijskih službenika iznosi 346,5 KM, u skladu s članom 8. Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije BiH. Primjena ove osnovice počinje od 1. marta ove godine.

– Potpisivanjem današnjeg sporazuma omogućeno je usklađivanje plaća i za policijske službenike Federalne uprave policije na način da je utvrđena nova osnovica za obračun plaća u iznosu od 346,50 KM. Ovim je praktično izvršena supstitucija modaliteta usklađivanja plaća. S obzirom da Zakonom o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije BiH bod nije definisan kao jedan od elemenata za obračun plaće, urađena je korekcija osnovice u ekvivalentnoj vrijednosti novog boda za obračun plaća ostalih kategorija zaposlenika u organima vlasti Federacije BiH – rekao je Rotić.

Dodao je da Sindikat službenika FMUP-a ovaj sporazum vidi kao korak u pravom smjeru koji vodi ka zaključivanju kolektivnog ugovora za zaposlene u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova i Federalnoj upravi policije.

Vlada FBiH je na posljednjoj sjednici, na prijedlog premijera Federacije BiH, usvojila informaciju o usklađivanju plaća policijskih službenika FBiH, te ga zadužila da sa sindikatom Federalne uprave policije zaključi Sporazum o osnovici za obračun plaća policijskih službenika.

Ovogodišnji budžet Federacije BiH predviđa uvećana sredstava za plaće policijskih službenika u Federalnoj upravi policije, odnosno povećanje plaće za pet posto.

Potpisivanju Sporazuma prisustvovao je zamjenik direktora FUP-a Ensad Korman, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Idina vrh