Savjet ministara o prijedlogu mišljenja o dopunama Zakona o odbrani BiH

20/05/2024
1 minuta čitanja

Savjet ministara trebalo bi da na današnjoj sjednici razmotri prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o odbrani BiH.

Na prijedlog Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara, na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija BiH u ovoj godini, kao i informacija o potrebi nabavke novog sistema za zakonito presretanje telekomunikacija za potrebe policijskih tijela u BiH.

Ministarstvo finansija i trezora je predlagač odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH, kao i konsolidovanog godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za prošlu godinu.

Pred ministrima će se naći i izvještaji o radu institucija Savjeta ministara.

Na dnevnom redu su i prijedlozi odgovora na poslanička pitanja.

Idina vrh