Skupština KS: Usvojen Finansijski plan ZZO-a u iznosu oko pola milijarde KM

19/04/2022
1 minuta čitanja

Na današnjoj hitnoj sjednici Skupština Kantona Sarajevo dala je saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2022. godinu u iznosu od 499.273.449 KM, kao i na Odluku o izvršavanju ovog plana.

Ministar zdravstva KS Haris Vranić istakao je da se radi o do sada rekordnim sredstvima kojima će ZZO KS raspolagati, a čiji je iznos veći za oko 15.220.000 KM u odnosu na prošlu godinu.

– Ukupna sredstva u Finansijskom planu najvećim dijelom čine doprinosi naših građana, zdravstvenih osiguranika u iznosu od 467.456.600 KM, a uključena su i prenesena sredstva iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina u iznosu od 9.933.985 KM, kao i obavezne rezerve od 21.882.000 KM – naveo je Vranić.

Kazao je da je Finansijski plan dugo pripreman, temeljito analiziran i transparentan. U strukturi ukupnih rashoda najveće učešće imaju rashodi zdravstvene zaštite i oni iznose 98,1 posto ili 464.421.915 KM.

– Najveći dio sredstava namijenjen je javnim zdravstvenim ustanovama za pružanje usluga primarne, specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite, za finansiranje troškova liječenja, prava na korištenje ortopedskih i drugih medicinskih sredstava, te liječenja u inostranstvu – precizirao je ministar. Ostali rashodi odnose se na troškove Stručne službe Zavoda i tekuće rezerve.

Finansijskim planom za ovu godinu planirani su kapitalni izdaci od 4.057.819 KM, i to za nabavku opreme, stalnih sredstava, te rekonstrukciju i investiciono održavanje.

Značajan dio sredstava u okviru ove pozicije planiran je za nastavak razvoja i dogradnju integralnog informacionog zdravstvenog sistema, u skladu s opredjeljenjem Vlade i Skupštine KS, navedeno je također.

U okviru ove tačke dnevnog reda, prihvaćen je amandman zastupnika Vibora Handžića da se sredstva u iznosu od 500.000 KM prebace s pozicije “Deficitarne usluge zdravstvene zaštite i usluge PCR testiranja ugovorene u skladu s javnim pozivom” na novu poziciju “Sredstva na finansiranje obaveza po Amandmanu Skupštine Kantona za namirenje obaveza prema zdravstvenim ustanovama za prelazak pet specijalista pedijatrije u JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš”.

Zastupnici su danas donijeli i Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine KS. Član 71. Poslovnika, o kojem se mnogo govorilo posljednjih dana, je izmijenjen, te on sada propisuje da se poziv za radne sjednice Skupštine, s prijedlogom dnevnog reda i materijalima, dostavlja elektronskim putem zastupnicima, predsjednicima radnih tijela Skupštine, Vladi i ostalim učesnicima, najmanje 12 dana prije održavanja sjednice.

Elektronskim putem će se dostavljati i materijali, pozivi i prijedlozi dnevnog reda za sjednice Kolegija i radnih tijela. Također je određeno da će se sjednice skupštinskih radnih tijela održavati najkasnije dva dana prije održavanja sjednice Skupštine, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Idina vrh