U Kantonu Sarajevo proljetna akcija čišćenja “Očisti – recikliraj”

08/04/2022
1 minuta čitanja

Vlada i Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa komunalnim preduzećima “Rad” i “Park”, te ostalim partnerima u projektu – ZEOS eko-sistem, Ekopak i NVO Prljavi grad Sarajevo organiziraju proljetnu akciju čišćenja i unapređenja odvojenog prikupljanja otpada, pod nazivom “Očisti – recikliraj”. 

Akcija počinje u subotu, 9. aprila i trajat će do 27. maja, a prvo će biti realizirana u općini Stari Grad Sarajevo.

Planirano je da se za svaku općinu na području Kantona Sarajevo izdvoji sedam dana. Pored redovnih aktivnosti na odvozu kabastog otpada, čišćenja i uređenja javnih površina, u saradnji sa partnerima Ekopak i Zeos organizovati će se edukacija stanovništva o pravilnom odlaganju reciklažnih sirovina, te elektronskog i električnog otpada.

KJKP “Park” u sklopu ovog projekta pored redovnih aktivnosti na uređenju zelenih površina, vršiti će i uređenje školskih dvorišta u dvije osnovne ili srednje škole po općini. Preduzeće “Rad” će prema rasporedu koji je utvrđen za općine, sa partnerima Ekopak i Zeos, postaviti zelene zvonaste kontejnere na četiri lokacije, gdje će građani moći odlagati ambalažno staklo, odnosno educirati se o pravilnom odlaganju otpada, te prikupljati elektronski i električni otpad pomoću mobilnog reciklažnog dvorišta.

Organizatori pozivaju građane da daju svoj doprinos i aktivno učestvuju u ovoj akciji. Raspored aktivnosti po općinama i informacije o proljetnoj akciji mogu dobiti putem Viber poruka na broj 062 00 22 44, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS. 

Idina vrh