U razvoj KS kroz strateške projekte bit će uloženo više od dvije milijarde KM

04/06/2022
minuta čitanja

Strategija razvoja Kantona Sarajevo, koju je nedavno usvojila Skupština KS,  predviđa ulaganja više od dvije milijarde KM u strateške projekte i aktivnosti do 2027. godine. Definirani strateški ciljevi realizirat će se kroz 20 prioriteta i 67 mjera, odnosno kroz 165 projekata koji mogu uključivati niz različitih aktivnosti.

Kako je navedeno, cilj je unaprijediti konkurentnost privrede i povećati zaposlenost, stvoriti uslove za društveno-ekonomski rast i smanjenje siromaštva, unaprijediti dostupnost i pouzdanost zdravstva, obrazovanja, socijalne politike i svih ostalih javnih servisa, odgovorno upravljati okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima, te unaprijediti efikasnost i odgovornost javnog sektora.

– Strategija razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027. strateški je dokument koji usmjerava razvoj, utvrđuje prioritete u razvoju i predstavlja putokaz za sveukupan razvoj Kantona Sarajevo, uzimajući u obzir sve njegove dimenzije: ekonomsku, društvenu, okolišnu i prostornu. Strateško planiranje razvoja nalažu evropske prakse i dinamike strateškog planiranja, a zahvatanje sredstava iz pretpristupnih fondova EU također nalaže obaveznost izrade strateških razvojnih dokumenata. Obaveznost izrade strategije nalažu i nova zakonska rješenja u oblasti razvojnog planiranja u Federaciji BiH, odnosno Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH i Uredba o izradi strateških dokumenata u FBiH – kazala je u izjavi za Fenu pomoćnica direktora za planiranje društveno-ekonomskog razvoja u Zavodu za planiranje razvoja KS Ermina Ćatić.

Strategija razvoja KS za period 2021-2027. krovni je dokument koji treba pomoći pozitivnim promjenama i većoj kvaliteti življenja svih građana jednako.

– Izdvajanjem perspektivnih konkurentskih prednosti Kantona Sarajevo s jedne strane i najkritičnijih problema s druge strane definirani su strateški fokusi: funkcioniranje sistema zapošljavanja i konkurentnost privrede, dostupnost, kvalitet i održivost javnih usluga (zdravstvo, obrazovanje, socijalne politike, kultura i sport), okoliš i javna infrastruktura u funkciji održivog razvoja i podizanja kvaliteta života ljudi te efikasnost i odgovornost unutar javnog sektora – kazala je Ćatić.

Prema njenim riječima, na osnovu navedenih fokusa definirana je vizija Kantona Sarajevo: Kanton Sarajevo je evropska, dinamična i kreativna regija, prosperitetna za građane svih generacija, ugodnog življenja i unosnog poslovanja.

– Na osnovu vizije definisana su četiri strateška cilja: unaprijediti konkurentnost privrede i povećati zaposlenost,  stvoriti uslove za uključujući društveno-ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unaprijediti dostupnost i pouzdanost svih javnih servisa (zdravstvo, obrazovanje, socijalne politike, kultura i sport), odgovorno upravljati okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima te unaprijediti efikasnost i odgovornost javnog sektora – kazala je Ćatić.

Kako bi se unaprijedili konkurentnost privrede i povećala zaposlenost,  potrebno je kreirati okruženje poticajno za poslovanje, jačati konkurentnost i izvoznu orijentaciju poslovnih subjekata s posebnim fokusom na prerađivačku industriju, povećati digitaliziranost ekonomije, unaprijediti sistem zapošljavanja i povećati efikasnost tržišta rada, kao i osigurati dugoročnu održivost i funkcionalnost javnih preduzeća, te unaprijediti konkurentnost destinacije kroz održivi razvoj turizma i jačati konkurentnost ruralne ekonomije.

– Da bi se realizirao strateški cilj stvaranja uslova za uključujući društveno-ekonomski rast i smanjenje siromaštva i unaprijeđenje dostupnost i pouzdanost svih javnih servisa, potrebno je podići kvalitet obrazovanja (s posebnim naglaskom na STEM i digitalne vještine) i uskladiti ga sa zahtjevima tržišta rada i potražnjom za radnom snagom, poboljšati kvalitet i dostupnost socijalnih prava i usluga za sve ciljne grupe stanovništva, kao i smanjivati siromaštvo i socijalnu isključenost, s posebnim akcentom na vanredne okolnosti, kao i unaprijediti funkcionalnost i odgovornost zdravstvenog sistema Kantona Sarajevo, te ambijent za razvoj kulture i sporta – istakla je Ćatić.

Za realizaciju strateškog cilja koji se tiče odgovornog upravljanja okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima, potrebno je poboljšati kvalitet zraka i zaštitu od buke, održivo koristiti prirodna dobra štiteći biološku i geološku raznolikost, kao i uspostaviti integralni održivi sistem upravljanja otpadom i unaprijediti razvoj saobraćaja i javne komunalne infrastrukture.

– Kako bi se ostvario strateški cilj unaprijeđenja efikasnost i odgovornost javnog sektora, potrebno je, prije svega, smanjiti korupciju i kriminalitet, povećati sigurnost građana, te osnažiti funkcioniranje pravne države, povećati učinkovitost i odgovornost u oblasti javnih finansija, reformirati javnu upravu, te unaprijediti sistem upravljanja razvojem i pozicionirati KS u široj regiji i Evropi – kazala je Ćatić.

Ukupna planirana vrijednost razvoja kroz ovu Strategiju je 2.031.781.102 KM. U skladu s procjenama, planirano je učešće sredstava budžeta KS u iznosu od 53,59 posto, sredstava EU i drugih međunarodnih donatora, te viših nivoa vlasti, kao i općina u procentu od 41,49 posto, ali i kreditnih sredstva sa 4,92 posto.

Sva kantonalna ministarstva, organi uprave i druge kantonalne institucije ovu strategiju će koristiti kao osnovni dokument za planiranje u narednom periodu.

Tokom cijelog procesa izrade dokumenata vodilo se računa o usklađenosti Strategije KS-a sa dokumentima viših nivoa vlasti (Strategija razvoja FBiH 2021-2027), kao i dokumenta Agenda 2030 za održivi razvoj (Agenda 2030), odnosno Ciljeva održivog razvoja (SDGs), koje je Bosna i Hercegovina zajedno sa drugim zemljama potpisala u septembru 2015. godine.

Idina vrh