U Sarajevu održan skupu „Dekarbonizacija – put ka ‘zelenoj’ budućnosti“

05/05/2022
minuta čitanja

Na skupu  pod nazivom „Dekarbonizacija – put ka ‘zelenoj’ budućnosti“ danas je predstavljen novi projekat „Inkluzivna dekarbonizacija“ kao i rezultati ranijih intervencija u dekarbonizaciji preduzeća, javnog i stambenog sektora u Bosni i Hercegovini.

Skup je otvorila pomoćnica administratora UNDP-a i direktorica Regionalnog ureda UNDP-a za Evropu i Zajednicu nezavisnih država Mirjana Špoljarić Egger, zajedno s ambasadorom Japana u BiH Itom Makotom i sekretarom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Hamdom Tinjakom.

Projekat „Inkluzivna dekarbonizacija“ vrijedan 1,87 miliona američkih dolara finansira Vlada Japana, a implementira UNDP u BiH u saradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Špoljarić Egger je novinarima prije početka skupa kazala da zelena ekonomija i dekarbonizacija ne mogu čekati, što znači da treba ubrzati taj proces, kako bi se postigao ekonomski rast i kako bi se doprinijelo suzbijanju posljednica klimatskih promjena.

Po njenim riječima, ovo je jedan novi projekt, projekt dekarbonizacije, čija će realizacija sigurno doprinijeti i ostvarenju klimatskih akcija.

– Ovaj projekt će sigurno doprinijeti ekonomiji bez ugljika i to će najviše utjecati na samu energetiku, na čelik i na cemet. Tako će se postići i djelovanje koje će biti niskokarbonsko, a sigurno će biti sve to korisno i za sam okoliš. To  će potaći i rast, doprinijet će zaštiti okoliša i kvaliteti zraka – navela je Špoljarić Egger.

Zahvalila je Vladi Japana na znatnom doprinosu zelenom klimatskom fondu, koji djeluje u 120 zemalja širom svijeta.

– To je partnerstvo koje će pomoći da se i ostvare zacrtani ciljevi – navela je Špoljarić Egger.

Zahvalila je i Vijeću ministara BiH i drugim nivoima vlasti u BiH na aktivnostima koje poduzimaju u cilju postizanja niskokarbonske industrije i ekonomije.

 – Znamo da su ti ciljevi jako ambiciozni, međutim oni se itekako mogu postići kako budemo radili na postizanju zelenog inkluzivnog ekonomskog rasta – zaključila je Špoljarić Egger.

Ambasador Japana u BiH Ito Makoto je kazao da taj projekt finansira Vlada Japana, a pripremio ga je UNDP.

Napomenuo je da još od kraja sukoba 1995. godine, Japan sudjeluje u pružanju pomoći oporavku BiH. Također, Japan je pružao pomoć BiH i nastavlja to raditi putem bilateralne pomoći oporavku zemlje i njenom razvoju, što čini putem većeg broja organizacija kao što su UNDP, UNHCR, UNICEF i OSCE.

– Osnovni stubovi naše pomoći Bosni i Hercegovini su zaštita okoliša, zdravstvene usluge, obrazovanje i deminiranje. Zaštita okoliša je od osnovnog značaja za budućnost svijeta i za bezbjednost ljudi – kazao je amabasador Japana.

Dodao je da je, kroz UNDP, Japan također podržao i zeleni klimatski fond putem kojeg je povećana energetska efikasnost zgrada u javnom sektoru prije dvije godine.    

Kaže da je također Japan podržao i neke druge projekte, kao što su oni koji se odnose na upravljanje otpadom i recikliranje.

– Japan je donio odluku da podrži, kroz UNDP, tranziciju zemlje ka dekarbonizaciji u vrijednosti od 1,87 miliona američkih dolara – kazao je ambasador Japana u BiH.

Izrazio je nadu da će kroz ovaj projekt BiH uspjeti postići nultu stopu emisija CO2 i da će postići razvoj koji će biti otporan na klime, te da će se omogući socio-ekonomski napredak zemlje.  

Sekretar Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Hamdo Tinjak je kazao da se ovaj projekt uklapa u aktivnosti Ministarstva, koje radi na izradi potrebnih dokumenata na državnom nivou vezanih za energetsku tranziciju, odnosno tranziciju ka niskougljičnoj ekonomiji.

Naveo je da je u okviru toga jedna od značajnijih aktivnosti i dekarbonizacija, odnosno smanjenje emisije plinova koji izazivaju efekat staklene bašte.

– Zadatak svih nas je da uspostavimo sistem koji će biti funkcionalan i koji će dovesti do našeg cilja, a naš cilj je klimatska neutralnost do 2050. godine. To je proces koji treba da bude vođen kroz jedan sistem koji se zove pravedna tranzicija u tom energetskom sektoru, a pravdena tranzicija obuhvata ne samo tranziciju energetskog sektora u smislu uvođenja novih tehnologija, gašenje određenih starih proizvodnih pogona – kazao je Tinjak.

Dodao je da će to biti moguće na način da, ne samo da se uvode nove tehnologije, nego i da u taj proces budu uključene sve zainteresovane strane.

Inicijativa UNDP-a „Climate Promise“ podržava 120 zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, da osiguraju čistu i pravednu energetsku tranziciju prema nultoj emisiji ugljika i budućnosti otpornoj na klimatske utjecaje, te da ispune svoja klimatska obećanja.

Novi projekat „Inkluzivna dekarbonizacija“ sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Vladom Japana će omogućiti ostvarenje konkretnog napretka u provođenju klimatskih akcionih planova Bosne i Hercegovine – navedeno je iz UNDP-a.           

Sarajevodanas/fena.ba

Idina vrh