Uposlenici vs. menadžment, Duška Jurišić kaže da se klevetničkim navodima narušava ugled TVSA

31/03/2022
minuta čitanja

Sindikat JP Televizije Sarajevo i Vijeće uposlenika uputili su pismo vladajućim strukturama Kantona Sarajevo u kojem je najoštrije kritikovalo menadžment Kantonalne televizije i optužilo direktoricu Dušku Jurišić za miješanje u uređivačku politiku.

Tim povodom razgovarali smo sa Jurišić, a na pitanje kako komentariše pismo Sindikata i Vijeća uposlenika TVSA te da li smatra da iza svega postoji politička pozadina kazala je kako je iznesen niz neistinitih i zlonamjernih tvrdnji u pismu predsjednika Sindikata Emira Šarca i Vijeća uposlenih Adise Torlak, Sanele Kapetanović, Muamera Jakubovića, Nedima Selimbegovića.

“Vjerujem da pismo ima političku pozadinu. Upravo je Klix bio prvi medij koji je objavio informaciju prije dvije godine da Kantonalni odbor SDA ima namjeru da me smjeni sa pozicije direktorice Televizije Kantona Sarajevo. Javna je tajna da se smjena dogovarala i sa tadašnjim predsjedavajućim Skupštine Kantona Sarajevo. Pritisci od tada do danas nikada nisu prestali. S obzirom da su do 2019. godine, radnici TVSA primani odlukama direktora, a ne javnim konkursima, nesporno je da je bilo mnogo takozvanih stranačkih zapošljavanja”, navela je.

Dalje navodi kako su direktori odlukama primali radnike po svom nahođenju, a ne prema stručnosti i potrebnim kvalifikacijama.

“Poznat je primjer nezakonitog zapošljavanja 14 radnika bez raspisivanja konkursa početkom 2019. godine. Većina od njih 14 radila je po osnovu ugovora o djelu godinama, za često simbolične honorare. O tome može posvjedočiti jedan od članova Vijeća uposlenih, koji je dugo radio novinarski posao za honorar od 300 do 600 KM, te ovom protuzakonitom odlukom primljen na radno mjesto novinara. Uprava se nije bavila ispitivanjem (krivične) odgovornosti direktora, pa ni odgovornošću šefova pojedinih službi, uključujući i pomenutu šeficu Pravne službe kako su godinama za sistematizirana radna mjesta – novinara, snimatelja, realizatora, montažera zaključivani ugovori o djelu ili ugovori o autorskom honoraru umjesto ugovora o radu. Dug od 570.000,00 KM za neuplaćene poreze po osnovu ovih ugovora o djelu Uprava je vratila i zatražila da se ovim radnicima uplate doprinosi za penziono-invalidsko osiguranje, odnosno registrira radni staž za vrijeme u kojem su radili po osnovu ugovora o djelu”, dodala je.

Smatra kako je očigledno da članovi Vijeća uposlenika lobiraju i kod pojedinih zastupnika, čije su stranke sada na vlasti.

“Činjenica je da je novim Pravilnikom izvršena reorganizacija, kojom u Sektoru za finansijske, marketinške i opće poslove u kojem praktično radi samo 13 radnika, nema više pet rukovodilaca već samo jedan. Činjenica je da je Pravilnikom uređeno da novinari imaju veću platu od ekonoma. Činjenica je da je Pravilnikom uređeno da radnici, koji uređuju, vode i realiziraju program, a to su novinari, realizatori, snimatelji imaju povećanja plate. Činjenica je da smo imali vrlo dobar Novogodišnji program, koji smo proveli sa gledaocima, ali i snimili dio programa sa muzičkim zvijezdama iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Činjenica je da smo „bogohulno“ prikazali regionalni filmski hit ‘Toma’. Ali je, na žalost, i činjenica da smo od sedam sati snimljenog programa imali upotrebljiva tek dva i po sata, a to članovi Vijeća uposlenika jako dobro znaju, kao što znaju da je marketinški prihod od novogodišnjeg programa bio više nego skroman”, govori Jurišić.

Pismo Sindikata i Vijeća uposlenika TVSA
Pismo Sindikata i Vijeća uposlenika TVSA
Pismo Sindikata i Vijeća uposlenika TVSA
Pismo Sindikata i Vijeća uposlenika TVSA
Pismo Sindikata i Vijeća uposlenika TVSA
Pismo Sindikata i Vijeća uposlenika TVSA

Dalje kaže da je također činjenica da je TVSA u protekle dvije godine imao cjelodnevni i raznolik program povodom državnih praznika, obilježavanja značajnih datuma iz istorije od Dana sjećanja na genocid u Srebrenici do obilježavanja godišnjica opsade Sarajeva 1992-1995.

“Nakon problema sa kontraverznim filmom o Srebrenici 2019. godine (prije mandata aktuelne Uprave), Televizija Kantona Sarajevo imala je u 2020. godini reprezentativan dokumentarni film u sopstvenoj produkciji, koji nije uradio neko iz Redakcije dokumentarnog programa. Film je urađen u zadnji trenutak, jer je osoba koja je bila zadužena za produkciju, pripremila za 11. juli reportažu koja bi, da je tada emitirana, sasvim sigurno i opravdano izazvala skandal. Činjenica je da je Uprava počela saradnju s novim marketinškim klijentima, među kojima su i velike kompanije, te da će nastaviti da to radi uprkos opstrukcijama”, kaže generalne direktorica TVSA.

U pismu je navedeno i da neće biti najavljenog povećanja plate od 10 posto za sve uposlenike TVSA iako je planirano u Nacrtu budžeta Kantona Sarajevo. Da li su sredstva raspoređena negdje drugo?

“Brojni su radnici, među kojima i svi članovi Vijeća uposlenika, kojima je povećana plata i više od 10 posto. Ni u nacrtu budžeta, niti bilo kojim aktom Skupštine ili Vlade Kantona Sarajevo nije naloženo linearno povećanje plata. Radnici TVSA su bili od početka procesa kreiranja novog Pravilnika i sistematizacije radnih mjesta upoznati sa svim detaljima. Mada je obaveza Uprave bila da u skladu sa zakonom samo konsultuje Vijeće uposlenika i Sindikata, a ne kako navode u pismu traži i dobije saglasnost, mi smo u više navrata razgovarali sa predstavnicima Sindikata i Vijeća uposlenika.

Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH je ovog mjeseca dalo tumačenje Zakona o vijeću uposlenika, od kojeg se saglasnost treba tražiti samo u određenim slučajevima, između ostalog, kada je riječ o otkazu članu Vijeća uposlenika, ženama starijim od 50 godina, muškarcima starijim od 55 godina i to ukoliko radnici iz tih kategorija odbiju potpisati ugovor o radu. Pogrešnim tumačenjem i primjenom zakona upravo od jedne, za to nadležne radnice TVSA, te dovođenjem u zabludu i Uprave i Kantonalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, izazvane su velike posljedice o kojima ću govoriti drugom prilikom. S obzirom da su se godinama žalili na osobe koje od sutra neće obavljati rukovodeće funkcije, jedino što mogu zaključiti je da za svoje zahtjeve imaju političku podršku, da pojedincima – manjini u potpunosti odgovara status quo ili uravnilovka od 10 posto, jer ona prikriva korupciju, zloupotrebu položaja i nesposobnost pojedinaca”, odgovorila je.

Sindikat i Vijeće uposlenika TVSA u pismu navode i da je ukinuta redakcija dokumentarnog programa TVSA, a sportska još nije formirana.

“Javni servis treba imati informativni i obrazovni program i imaće ga i više. Redakcija od dva radnika, gdje su godinama smještani ‘nepodobni’ nije redakcija. Glupost je da dokumentarnog programa neće biti. Kada je riječ o sportskom programu, jedini novinar koji se bavio sportskim temama, a kojeg sam zatekla preuzimajući dužnost direktorice, nikada nije dostavio prijedlog koncepta emisije. U 2020. godini, složićete se, sportskih događaja skoro da uopšte nije bilo. O svemu što se na sportskom planu događalo u Sarajevu, izvještavali smo, a neke sportske događaje i uživo prenosili. Od Uprave je zatraženo da otkupi prava na „highlights“ Premijer lige u 2020.godini, što je Uprava i učinila. Rezultati nabavke ovog, za TVSA, skupog programa, unutarnje su pitanje, o kojem ćemo razgovarati s predlagačem”, kaže Jurišić.

Ističe da tokom 2020. i 2021. godine, glavna tema nažalost nije bio sport, već borba sa pandemijom.

“Proizveli smo dvostruko više programa u odnosu na prethodne godine, bili sa gledaocima u vrijeme lockdowna, ograničenih mogućnosti kretanja, zatvaranja objekata”, istakla je.

Jurišić je optužena da vrši pritiske na novinare i urednike te miješa u uređivačku politiku.

“Prije prihvatanja dužnosti direktorice TVSA, dugo sam se bavila novinarstvom. Voljela bih čuti uposlenika, novinara, koji će negirati da na svakodnevnoj osnovi nisam pomagala kada nisu mogli ugovoriti sagovornike. Da, jesam dogovorila skoro sve političke lidere u Bosni i Hercegovini, jesam pomogla ugovarajući sagovornike iz političkog, akademskog, kulturnog miljea regiona. Pitanje o miješanju u uređivačku politiku je paradoksalno. Voljela bih znati kakvu to uređivačku politiku hoće Sanela Kapetanović, Nedim Selimbegović, Adisa Torlak, Muamer Jakubović, Armin Gabela i Emir Šarac”, zapitala je Jurišić.

Ističe kako je davno prošlo vrijeme zabrana intervjuisanja sagovornika, cenzurisanja, kraćenja i objavljivanja van konteksta njihovih izjava.

“Prošlo je i vrijeme skandala o oblačenju studentica, te lažiranja nagradnih igara. Novinarske slobode na TVSA su do te mjere izražene da smo često izazivali nezadovoljstvo vladajuće strukture. To nas je koštalo i vlastitog prihoda, međutim TVSA je javni servis, koji plaćaju građani i kao takva treba da bude korektiv vlasti. Što se ‘Trojka’ što se prije navikne da ću insistirati na provedbi principa profesionalnog novinarstva, biće svima lakše”, istakla je.

Jurišić dodaje da nikakve nikakve finansijske posljedice prekršajnih naloga u njenom mandatu nije snosila Televizija Kantona Sarajevo ni građani.

“Naprotiv. Ova Uprava je bila obavezna isplatiti desetine hiljada KM po osnovu izgubljenih sudskih sporova iz mandata prethodnih Uprava. Zbog istražnog postupka za zloupotrebu reprezentacije i biznis kartice danima smo se bavili prikupljanjem dokumentacije, koju su tražili policija i nadležno tužilaštvo. Mjesecima odgovaramo na upite Ureda za borbu protiv korupcije za provjere vjerodostojnosti diploma, protiv dva uposlenika pokrenuti su i krivični postupci zbog falsifikata. Ispravljali smo blamažu kako su rađene neke kompenzacije, ko se frizirao i oblačio na račun TVSA umjesto voditeljica, kako su dodjeljivane stimulacije”, odgovorila je.

Za kraj se dotakla i Kolektivnog ugovora koji još uvijek nije potpisan.

“U razgovoru sa predstavnicima Sindikalne organizacije i predsjednikom Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama bio je predstavljen Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti. Televizija Kantona Sarajevo nema status organa uprave, niti sudske vlasti, ni javne ustanove. Sa tadašnjim predstavnicima Sindikalne organizacije razgovaralo se o kolektivnom ugovoru za medijske radnike, što uposlenici TVSA jesu. Kad je riječ o kategoriji članova porodica šehida, članova porodica umrlih pripadnika dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, maloljetnim i demobilisanim borcima, ratnim vojnim invalidima, onkološkim pancijentima, notorna je laž i manipulacija da je 27 radnika uskraćeno za povećanje plate, jer su pripadnici ovih kategorija. Uprava je u protekle dvije godine naložila davanje finansijske pomoći svim radnicima, koji po federalnom pravilniku, na to imaju pravo. Nije dovodila u pitanje status uposlenice koja je već treću godinu na bolovanju, naprotiv, dobila je finansijsku pomoć veću nego što su dale sve prethodne uprave zajedno, njeno radno mjesto nije dovedeno u pitanje mada bi većina poslodavaca insistirala na penzionisanju. Ne postoji nijedan radnik kojem se nije pomoglo kada je trebala zdravstvena pomoć. Svi radnici TVSA su u organizaciji Uprave dobili mogućnost da se u aprilu 2021, kada vakcine nisu dopremljene u Bosnu i Hercegovinu, vakcinišu protiv Covida u Novom Pazaru, organiziran je prevoz, hrana i izbor vakcine proizvođača po želji radnika. Više puta je organizovano testiranje i mogućnost primanja treće doze vakcine u prostorijama Preduzeća”, kaže Jurišić.

Ističe i da pominjanje boračke populacije, insinuacije da bez jedne osobe, koja i po novoj sistematizaciji ostaje urednica neće biti njegovanja tekovina NOB-a i važnih datuma tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, više govori o nekolicini autora pisma nego o meni.

“Jedino što je istina jeste da je u skladu sa raspoloživim sredstvima došlo do povećanja plata novinara i značajnog broja radnika u produkciji. Nije isključeno da je u izradi Pravilnika došlo do eventualnih pogrešaka, koje se mogu ispraviti, ali ne onih na koje ukazuju Sanela Kapetanović, Nedim Selimbegović, Adisa Torlak, Armin Gabela, Muamer Jakubović i Emir Šarac. I da…Televizija Kantona Sarajevo može, uvjerena sam, biti bolja, ali je neophodno ohrabriti tihu i zatrašenu većinu da radi svoj posao kako oni to umiju. Onim drugim, nekompetentnim i kompromitiranim zapravo je oprošteno ovom sistematizacijom. Vjerujem da će se pomiriti, čemu svjedočim svakog dana, da platu, koja je redovna, treba zaraditi”, dodala je.

Kaže kako je ovaj saziv Uprave konstantno u komunikaciji s uposlenicima i vjeruje da su pristupačni i takvi će nastaviti biti neobazirući se na prijetnje.

“Ovakvim klevetničkim navodima se narušava ugled Televizije Kantona Sarajevo, koji nije bilo jednostavno vratiti. U čije ime to rade, ne zanima me. Čak i mali uspjeh neoprostiv je na ovim prostorima. Govoriti o odlascima i otkazima, ako budem morala, pisaću ili govoriti drugom prilikom. Radije ću pomenuti da niko ne može spriječiti dolazak nove generacije. Dok BHRT grca u dugovima, apelira i traži pomoć na sve strane, TV Sarajevo ispunjava ulogu javnog TV servisa ne samo glavnog grada već i cijele Bosne i Hercegovine”, zaključila je.

izvor: klix.ba

Idina vrh