Upućena inicijativa da se ukinu eksterne mature u Kantonu Sarajevo

26/07/2023
1 minuta čitanja

Svjedoci smo da se od naprijed pomenutog ništa nije ostvarilo. Eksterna matura nije uvedena na nivou države, nego je ostala i zaživjela samo u Kantonu Sarajevo, ističe se u inicijativi

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja Kantona Sarajevo uputio je inicijativu za ukidanje eksterne mature u osnovnim školama Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Već dugi niz godina u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo realizira eksterna matura. Samim uvodenjem eksterne mature unijele su se velike promjene za učenike, roditelje i nastavnike, stoji na početku pisma upućenog ministrici Naidi Hoti-Muminović.

– Vjerovalo se da će eksterna matura biti korektor uspjeha. Također, smatralo se i vjerovalo da će eksterna matura biti uvedena na nivou države. Od pomenutog je ostalo samo vjerovanje. Svjedoci smo da se od naprijed pomenutog ništa nije ostvarilo. Eksterna matura nije uvedena na nivou države, nego je ostala i zaživjela samo u Kantonu Sarajevo, ističe se u inicijativi.

Postavljaju kako kažu opravdano pitanje zašto je to tako?

– Podsjetit ćemo Vas da su zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 24.7.2023. godine usvojili inicijativu na osnovu koje se ukida polaganje eksternih matura učenicima osnovnih i srednjih škola. Bitno je naglasiti da su zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona jednoglasno podržali pomenutu inicijativu.

Po uzoru na dešavanja u u TK ovom inicijativom žele da naglase da nisu protiv učenja, već suprotno, ali smatraju u Samostalnom sindikatu da eksterna matura ne može biti mjerodavna za upis u srednju školu.

– Nemojte da djecu i pored redovnih školskih obaveza dodatno stresiramo eksternom maturom. Sugerišemo Vam da razmislite o tzv. Njemačkom sistemu u kojem se djeca usmjeravaju odnosno preusmjeravaju u srednje škole koje odgovaraju njihovim kompetencijama. Imajući u vidu sve naprijed navedeno, pozivamo Vas da ovu Inicijativu shvatite dobronamjerno i da zajednički radimo za dobrobit učenika, zaključeno je na kraju.

Idina vrh