Vlada FBiH izdvaja 20 miliona KM za aerodrom u Bihaću

21/07/2022
minuta čitanja

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnog transfera “Kapitalni transferi javnim poduzećima – Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Bihać“ utvrđenog Budžetom FBiH za tekuću godinu ovom ministarstvu, u iznosu od 19.700.000 KM.

Sredstva će biti utrošena za otkup zemljišta, izgradnju poletno sletne staze (PSS), izradu elaborata o zaštiti kulturnoga naslijeđa, nadzor nad izvođenju radova, te usluge izrade idejnih i glavnih projekata, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da vrši kontinuiran nadzor o utrošku redstava, te da sa JP Aerodrom Bihać d.o.o. Bihać potpiše ugovor kojim će se urediti način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

Javno preduzeće Aerodrom Bihać d.o.o. Bihać je dužno o utrošku sredstava kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, a nakon utroška sredstava, najkasnije do 28.2.2023. godine, dužno je sačiniti ukupni izvještaj o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ga Ministarstvu zajedno sa odlukom Nadzornog odbora o njegovom usvajanju.

Danas je usvojen i program utroška dijela sredstava tekućeg transfera Subvencije javnim preduzećima – Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Bihać utvrđenih u ovogodišnjem budžetu FBiH u iznosu od 170.000 KM. Saglasnost za izdavanje energetskih dozvola privrednim društvima za izgradnju vjetroelektrane i fotonaponske elektrane Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju i dala prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvo energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetskih dozvola privrednom društvu “Suzlon Wind Energy BH” d.o.o. za izgradnju vjetroelektrane Ivan Sedlo na lokalitetu općine Hadžići.

Radi se o pet pojedinačnih proizvodnih jedinica VE-1, VE-2, VE-3, VE-4 i VE-5 Ivan Sedlo ukupne instalisane nazivne snage od po 5 MW, odobrene snage priključenja od po 5 MW i planirane godišnje proizvodnje električne energije od po 15,65 GWh, a koje se planiraju graditi na području općine Hadžići.

U informaciji Federalnog ministarstvo energije, rudarstva i industrije, uz ostalo, navedeno je da je riječ o prvom projektu ovakve vrste u Kantonu Sarajevo, jer predstavlja investiciju u proizvodna postrojenja koja koriste obnovljivi izvor energije za proizvodnju električne energije.

Također, imajući u vidu strateška opredjeljenja BiH za ispunjavanje ciljeva u povećanju bruto finalne potrošnje energije iz obnovljivih izvora, projekt izgradnje VE-1 do VE-5 Ivan Sedlo je od velikog značaja za područje Kantona Sarajevo, a samim tim i Federacije BiH, jer direktno promovira upotrebu obnovljivih izvora energije, navodi se u saopćenju.

Na današnjoj sjednici, Vlada Federacije BiH usvojila je i informaciju, te dala prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvo energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetskih dozvola privrednom društvu “Eco-Wat” d.o.o. Kiseljak za izgradnju fotonaponske elektrane B1, B2, B3, B4, B5 i C1 instalisane nazivne snage od po 4,999 MW, odobrene snage priključenja od po 4,999 MW, te planirane godišnje proizvodnje električne energije od po 7.150,086 MWh, a koja se planira graditi na lokalitetu općine Stolac, u Poslovnoj zoni Hodovo.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pristupi aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju ovih energetskih dozvola.

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o statusu realizacije projekata izgradnje zamjenskih termoblokova (Blok 7 – TE Tuzla, Blok 8 – TE Kakanj i Blok 1- TE Banovići), koja će biti proslijeđena Parlamentu FBiH na razmatranje. Ovo federalno ministarstvo zaduženo je da u skladu sa EU direktivama, te potpisanim i preuzetim obavezema izvrši izmjene i dopune energetske strategije FBiH.

Danas je prihvaćena i informacija ovog federalnog ministarstva o pregovorima o prijedlogu ciljeva Bosne i Hercegovine za 2030. godinu, te data saglasnost na prijedlog ciljeva BiH za 2030. godinu, koji je dostavilo Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Prijedlog ciljeva za Federaciju BiH su dio ukupnih ciljeva za 2030. godinu za BiH i predstavljaju dobru osnovu za izradu Integrisanog energetskog i klimatskog plana BiH do 2030. godine (NECP BiH). Federalno ministarstvo zaduženo je da i dalje učestvuje i prati pregovore sa Evropskom komisijom i Sekretarijatom Energetske zajednice i sve aktivnosti na donošenju Integrisanog energetskog i klimatskog plana BiH 2030. godine i o tome izvještava Vladu Federacije BiH.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o dodjeli sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2022. godinu ovom ministarstvu „Kapitalni transferi javnim preduzećima – OTF d.o.o. Sarajevo – za povećanje kapitala Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče“.

Na sjednici se Vlada FBiH upoznala i sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o broju zaposlenih na dan 31.12.prošle godine u privrednim društvima koja su dobila finansijsku pomoć u 2020. godini (za vrijeme pandemije). U skladu s podacima, u ovim privrednim društvima na dan 31.12.2020. godine broj zaposlenih iznosio je 33.348, dok je na isti dan 2021. godine broj zaposlenih iznosio 34.704 zaposlenika, te je utvrđen porast od 1.356 zaposlenika.

Također, danas su usvojeni izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa i obveznica, na dane 14. juna i 21. juna.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je donijela odluke o raspisivanju javnog konkursa i utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo uime državnog kapitala, te utvrdila tekst javnog konkursa.

Vlada Federacije BiH je za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava opunomoćila Gorana Buhača (JP Ceste Federacije BiH), Jakuba Mušinbegovića (Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići) i Adnana Frljaka (BNT- Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Idina vrh