Za uvođenje obaveznog vojnog roka u BiH 90% građana

09/02/2024
1 minuta čitanja

U periodu od 31. januara do 8. februara, Centar za sigurnosne studije sproveo je ispitivanje stavova građana i građanki o uvođenju obaveznog vojnog roka u Bosni i Hercegovini. Posredstvom online anketnog upitnika, ispitivanje je obuhvatilo uzorak od 361 ispitanika. U pogledu demografske strukture, 84% ispitanika su muškarci, a ispitivanje je gotovo podjednako obuhvatilo ispitanike starosne dobi od 18 do 35 godina te 36 i više godina navode iz Centra.

Dalje nalazi istraživanja pokazuju da je 90% ispitanika za uvođenje obaveznog vojnog roka u BiH. Kao najučestaliji afirmativni razlog, navodi se da je vojni rok odličan alat za sticanje discipline i radnih navika (45%). Potom slijede stavovi da bi bilo dobro da svaka mlada osoba bude spremna na sve, ako se država suoči s bilo kakvim sukobom (26%) te da vojska nije tu samo da ratuje, već i da pomaže civilnim strukturama u slučaju vanrednih situacija (23%). Ostali stavovi uglavnom korespondiraju prethodno navedenim te se, između ostalog, navodi da bi vojni rok mogao ojačati nacionalni identitet i socijalnu integraciju osoba iz različitih slojeva društva.

(foto DW)

Idina vrh