Zašto se čekalo osam mjeseci da se problematizira odluka ministra Bevande o prenosu ovlaštenja

03/08/2022
minuta čitanja

Ministar finansija BiH Vjekoslav Bevanda je krajem prošle godine donio Odluku o prenosu ovlaštenja nadležnog tijela po ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja što je izazvalo reakciju njegovog zamjenika, a potom i ostatka javnosti.

Odlukom se prenose ovlaštenja državnog ministarstva finansija i trezora kao nadležnog tijela za izvršavanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja za teritoriju Republike Srpske i Federacije BiH na entitetska ministarstva finansija te za Brčko distrikt na Direkciju za finansije Brčko distrikta.

Ta nadležna tijela se zadužuju da poduzmu sve neophodne mjere kako bi se ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nesmetano primjenjivali.

Odlukom ministra Bevande, državno resorno ministarstvo bi imalo ulogu kontakt tačke i koordinatora, a odluka se primjenjuje od 1. januara 2022. godine.

U obrazloženju odluke je navedeno da definicija pojma “‘nadležno tijelo’ prepoznaje da u nekim zemljama postoje decentralizirani sistemi”, što “omogućava svakoj državi ugovornici da odredi jedan ili više organa kao nadležne”.

Objašnjeno je i da se svi postupci oslobađanja poreza ili umanjenja poreske osnovice vode pred poreskim organima entiteta i Brčko distrikta, kao i da obavezujuća mišljenja o poreskoj obavezi sa prekograničnim elementima izdaju institucije entiteta.

U dosadašnjoj praksi razmjene informacija u poreske svrhe vršilo je državno Ministarstvo finansija i trezora te zaprimljene zahtjeve dostavljalo poreskim upravama entiteta, a odgovori su onda ponovno putem državnog ministarstva dostavljeni podnositeljima zahtjeva.

Krajem 2021. godine, 10. decembra, zamjenik ministra finansija i trezora BiH Hazim Rančić, uputio je Bevandi email ističući da je upoznat sa donošenjem odluke.

Naglasio je da mu kao zamjeniku ministra nije dostavljena odluka, ali da želi skrenuti pažnju na to da ona nije u skladu sa Ustavom BiH, koji propisuje da međunarodni subjektivitet ima država, a ne entiteti, kao i da nadležna tijela države zaključuju i provode međunarodne ugovore.”Navedena Odluka je u suprotnosti sa Zakonom o upravi…Ne postoji ni jedna odredba Zakona o upravi koja bi dozvolila i omogućila Vama kao ministru da bilo koje pitanje ili nadležnost Ministarstva finansija i trezora BiH prenesete u nadležnost entitetskih ministarstava ili direkciji Brčko distrikta.

S obzirom da je Vaša Odluka u suprotnosti sa Ustavom BiH, u suprotnosti sa zaključenim međunarodnim sporazumima, u suprotnosti sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora i Zakonom o upravi, molim Vas i predlažem Vam da navedenu Odluku stavite van snage i nastavite provoditi međunarodne ugovore u skladu sa Ustavom i zakonima BiH”, navedeno je u emailu koji je Rančić uputio Bevandi.

U saopćenju za javnost u kojemu ministar Bevanda komentira medijske članke koji govore o “prenosu nadležnosti”, istaknuto je da se ne radi o takvom postupku jer su “direktni porezi u nadležnosti entiteta i Brčko distrikta, što je uostalom i temelj ugovora o dvostrukom oporezivanju”.

“Iznošenje sličnih beskrupuloznih i tendencioznih neistina u medijima nije ništa novo…pa nije teško zaključiti da se autor i potpisnik ovih monstruoznih laži i prljavština može prepoznati u liku i djelu mog zamjenika”, navedeno je u saopćenju Bevande u kojemu je i najavljeno da će protiv Rančića biti pokrenute sve zakonske procedure kako bi se priječio “njegov govor mržnje”.

Odluku je komentirao i državni zastupnik Dženan Đonlagić ističući kako je njena poenta “narušiti imidž države BiH”, a zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Dževad Mahmutović uputio je zahtjev Ministarstvu pravde BiH, tačnije Upravnom inspektoratu da izvrši inspekcijski nadzor ispravnosti postupanja ministra Bevande.

Budući da je odluka stupila na snagu 1. januara, nije jasno zašto se ona tek u augustu problematizira. Odlukama nije moguće prenositi nadležnosti na način na koji je to bh. javnost imala priliku slušati prethodnih mjeseci i godina od drugih aktera poput onih koji dolaze iz entiteta Republika Srpska, no ostaje da se vidi šta će pisati u zaključku Upravne inspekcije.

Ukoliko je situacija bila toliko alarmantna, zašto se još u novembru prošle godine nije izašlo u javnost upozoravajući na potencijalne opasnosti koje iz nje proizlaze?

Idina vrh