Zastupnici SDP-a traže izmjenu zakona: “Tretirati femicid kao posebno krivično djelo!”

12/08/2023
1 minuta čitanja

“Bosna i Hercegovina ne može dopustiti da žene budu žrtve samo zato što su žene i da za takve zločine počinioci ne budu osuđeni najstrožijom kaznom”, izjavio je autor teksta rezolucije, član Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Jasmin Imamović

Klub zastupnika Socijaldemokratske partije (SDP) Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini BiH uputio je u proceduru rezoluciju o sprječavanju svih oblika nasilja nad ženama i uznemiravanja žena u Bosni i Hecegovini, saopćeno je iz SDP-a.

Rezolucijom su između ostalog zatraženi dosljedna primjena Ustava i zakona Bosne i Hercegovine, kao i međunarodnih deklaracija i konvencija, te izmjena Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojom bi femicid bio definiran kao posebno teško i opasno krivično djelo koje treba najoštrije sankcionirati.

“Svjedoci smo kontinuiranog nasilja pojedinih muškaraca nad ženama, koje ovih dana doživljava eskalaciju i poprima najsvirepije oblike, pa čak i femicid, koji u Bosni i Hercegovini još nije definiran kao posebno krivično djelo. Nasilje nad ženama se mora zaustaviti. Da bi društvo dobilo adekvatne mehanizme za sprečavanje sve brutalnijeg nasilja nad ženama, potrebno je izmijeniti krivično zakonodavstvo i predvidjeti femicid kao posebno krivično djelo. Bosna i Hercegovina ne može dopustiti da žene budu žrtve samo zato što su žene i da za takve zločine počinioci ne budu osuđeni najstrožijom kaznom”, izjavio je autor teksta rezolucije, član Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Jasmin Imamović.

Idina vrh