17.000 socijalno ugroženih građana FBiH dobit će pakete s osnovnim namirnicama

28/07/2022
1 minuta čitanja

Direktor Direkcije robnih rezervi Federacije Bosne i Hercegovine Tončo Bavrka je najavio da će 17.000 socijalno ugroženih građana dobiti pakete s osnovnim namirnicama.

Kako su saopćili iz Vlade FBiH, na današnjoj sjednici usvojili su informaciju Direkcije o pomoći stanovništvu usljed rasta cijena. Napomenuto je da ova obaveza Direkcije proizilazi iz uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta cijena, koju je Vlada FBiH donijela 7. jula.

Obaveza se odnosi na, kako je obrazloženo, intervenciju iz robnih rezervi paketima osnovnih namirnica prema socijalno ugroženim stanovnicima, a na osnovu pribavljenih i objedinjenih podataka o broju korisnika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Kako je izjavio Bavrka, riječ je o pomoći osobama koje imaju stalnu novčanu pomoć i drugim socijalno ugroženim kategorijama na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.Direkcija je jučer, 27. jula, dobila spiskove od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike prema kojima se radi o 17.000 korisnika.

Federalna direkcija robnih rezervi danas je upoznala Vladu FBiH o načinu podjele paketa, a plan je da to Direkcija radi u dva navrata s robama koje se nalaze u robnim zalihama.U Vladi FBiH su napomenuli da prema donesenoj uredbi pomoć ostvaruju primaoci stalne novčane pomoći, koji su ovo pravo ostvarili za mjesec juni, zatim osobe, odnosno porodice u stanju socijalne potrebe, a koje su prema evidencijama nadležnih centara za socijalni rad, odnosno općinskih službi socijalne zaštite, ostvarili pravo na pomoć u prethodnih šest mjeseci.

Podrška koju ostvaruju ove osobe i porodice sastoji se od paketa s osnovnim namirnicama. Podrška će biti uručena u roku od 60 dana od donošenja odluke, saopćili su iz Vlade FBiH.

Idina vrh