Danas pripremno ročište u disciplinskom predmetu protiv Sabine Sarajlije – prekršaji i nemar u vršenju dužnosti

25/10/2022
1 minuta čitanja

Pripremno ročište u disciplinskom predmetu protiv glavne tužiteljice Tužiteljstva Kantona Sarajevo Sabine Sarajlije bit će održano danas pred Prvostepenom disciplinskom komisijom Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTVBiH), potvrđeno je Feni u ovom regulatornom tijelu.

Ured disciplinskog tužioca (UDT) podnio je disciplinsku tužbu protiv Sarajlije 13. jula zbog određenih prekršaja a, između ostalog, i nemara u vršenju službene dužnosti.

U skladu sa članom 88. Poslovnika VSTV-a BiH, na pripremnom ročištu stranke moraju predložiti sve dokaze koje žele izvesti u toku postupka, navesti imena i adrese predloženih svjedoka i vještaka, te na pripremno ročište donijeti sve isprave i predmete koje žele upotrijebiti kao dokaz, osim onih za koje je potreban nalog ili odobrenje nadležnog organa.

Istovremeno, Komisija na pripremnom ročištu odlučuje o čemu će se raspravljati na glavnoj raspravi, odnosno koje su sporne činjenice, a o tome koje će dokaze Komisija prihvatiti i koji će se dokazi izvesti na glavnoj raspravi odlučuje predsjedavajući Komisije u konsultaciji sa drugim članovima.

Prema spomenutoj poslovničkoj odredbi, na pripremnom ročištu se određuje i datum glavne rasprave, koja se u pravilu održava najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja pripremnog ročišta (član 92. Poslovnika)

Kako je iz UDT-a ranije navedeno, tužba protiv Sarajlije podnesena je zbog disciplinskih prekršaja iz člana 57. tačka 1. „povreda načela nepristrasnosti“, tačka 8. „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“ i tačka 12. „miješanje u postupanje sudije ili tužitelja s namjerom opstruiranja ili potcjenjivanja njihovih aktivnosti“ Zakona o VSTV-a BiH.

Prema Zakonu o VSTV-u BiH (član 58.), ovo tijelo može izreći jednu ili više disciplinskih mjera i to – pismenu opomenu koja se javno ne objavljuje, javnu opomenu, smanjenje plaće za iznos do 50 posto na period do jedne godine, privremeno ili trajno upućivanje u drugi sud ili tužiteljstvo, premještanje s mjesta predsjednika suda na mjesto sudije, ili s mjesta glavnog tužitelja ili zamjenika glavnog tužitelja na mjesto tužitelja, te mjeru razrješenja dužnosti.

www.press.ba

Idina vrh