Hrvatska opomenuta od strane EU, hrvatski sistem diskriminiše advokatske kancelarije

08/02/2024
1 minuta čitanja

HRVATSKA je danas dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu u okviru ovomjesečnog paketa o povredama evropskog prava. Komisija je uputila Hrvatskoj, Danskoj, Grčkoj i Malti obrazložena mišljenje jer se nisu uskladile s okvirnom direktivom o pomorskoj strategiji prenosi index hr.

Okvirna direktiva o morskoj strategiji sveobuhvatna je politika za zaštitu morskog okoliša europskih mora uz istodobno omogućivanje održive uporabe morskih dobara i usluga. Njome se od država članica zahtijeva da procijene stanje kvalitete morskog okoliša, utvrde dobro stanje okoliša, uspostave odgovarajuće okolišne ciljeve i izrade odgovarajuće programe praćenja te provedu mjere za postizanje ključnog cilja Direktive koji se odnosi na postizanje “dobrog stanja okoliša” svih morskih voda.

Države članice bile su dužne do 31. marta 2022. revidirati i dopuniti svoje programe mjera. Komisija je u veljači prošle godine uputila službene opomene dijelu članica da to učine i neke od njih to su i učinile. Međutim Hrvatska, Danska, Grčka i Malta propustile su to učiniti. Stoga je Komisija odlučila poslati im obrazložena mišljenja i sada imaju dva mjeseca za odgovor Komisiji i poduzimanje potrebnih mjera. U suprotnom, Komisija će podnijeti tužbu pred Sudom EU.

Službena opomena

Hrvatska je dobila službenu opomenu jer nije uskladila svoje nacionalno zakonodavstvo s europskim, koje omogućava slobodno kretanje advokata i advokatskih kompanija unutar Unije. Ta pravila olakšavaju advokatima i advokatskim firmama da pružaju svoje usluge u različitim državama članicama i istodobno osiguravau odgovarajući nivo zaštite za potrošače i građane.

Komisija smatra da Hrvatska nije uskladila svoje zakone s direktivom o pravnim zastupnicima, s direktivom o uslugama i s načelima o slobodi poslovnog događaja. Hrvatska tako, navodi Komisija, zabranjuje advkatskim kompanijama iz drugih članica da osnuju svoj ogranak u zemlji, dok takva mogućnost postoji za hrvatske advokatske firme, zatim obvezuje odvjetnike koji obavljaju djelatnost u Hrvatskoj da rade samo u jednom advokatskom društvu, određuju visoke, diskriminirajuće i neproporcionalne naknade za prvu registraciju pri advokatskoj komori, nerazmjerno ograničava advokatska društva u komunikaciji o svojim aktivnostima putem društvenih mreža i internetskih stranica te odvjetnike iz EU koji žele raditi u podružnici svojeg advokatskog društva u Hrvatskoj obavezuje da budu u radnom odnosu sa svojim advokatskim društvom

Idina vrh