Imenovana nova Vlada Kantona Sarajevo

15/11/2023
minuta čitanja

Kanton Sarajevo danas je dobio novu vladu. Suštinski ništa se značajno ne mijenja osim što će u fotelje sjesti četiri nova ministra među kojima više nema članova Stranke za BiH koja je ispala iz vlasti

Za novu vladu glasalo je 20 zastupnika, 10 zastupnika je bilo protiv i jedan je bio suzdržan. Nakon toga je pristupljeno pojedinačnom izjašnjavanju nakon čega su bili isti rezultati.

Rekonstrukcija kantonalne vlade je uslijedila je nakon formiranja nove skupštinske većine koju čine SDP, NiP, NS, Za nove generacije (ZNG) i nezavisni zastupnici Redžo Lemezan, Admela Hodžić i Elza Gaković.

U svom ekspozeu, Nihad Uk je naglasio da sve tendencije vlade moraju biti vođene vizijom Sarajeva kao evropske metropole:

“Vizionarskim razmišljanjem trebamo vratiti samopouzdanje i vjeru našim građanima da na ovaj način promišljaju i doživljavaju Sarajevo. Brojni su projekti koji nas usmjeravaju na tom putu, nabrojat ću samo neke: završili smo rekonstrukciju pruge i započeli novi krak prema Hrasnici; pokrenuli smo subvencije za otvaranje novih aviolinija prema Sarajevu, dok će efekte subvencija naši građani i privreda osjetiti već naredne godine; vratili smo vlastite prihode našim ustanovama kulture omogućivši im stabilnije finansiranje, ali još važnije – motivišući ih da proizvode svjetske kulturne sadržaje, po čemu smo već prepoznati”, kazao je Uk.

Dakle, premijer ostaje Nihad Uk (Naša stranka), a novi ministri su Enis Hasanović (zdravstvo), Bojan Bošnjak (komunalna privrede), Adna Mesihović (nauku, visoko obrazovanje i mladi) i Afan Kalamujić (finansija).

U novom sazivu ostaju stari ministri Darja Softić Kadenić – Ministarstvo pravde i uprave, Adnan Šteta – Ministarstvo saobraćaja, Enda Pavić Pečenković – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Admir Katica – Ministarstvo unutrašnjih poslova, Zlatko Mijatović – Ministarstvo privrede, Naida Hota-Muminović – Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Kenan Magoda – Ministarstvo kulture i sporta i Omer Osmanović – Ministarstvo za boračka pitanja.

U nastavku možete pročitati biografije ministara koji bi trebali činiti novu Vladu KS.

Nihad Uk je premijer Kantona Sarajevo, a ovu funkciju je obavljao do podnošenja ostavke kako bi moglo doći do prekompozicije u Vladi KS.

Uk je rođen 1989. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a potom magistrirao na Katedri za međunarodno javno pravo na istom fakultetu.

Od 2016. do 2022. godine bio je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, a ujedno je delegiran u Gradsko vijeće Grada Sarajeva.

Na Općim izborima 2022. godine izabran je za zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, a potom delegiran u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine.

U periodu od marta do oktobra 2023. godine obnašao je funkciju premijera Vlade Kantona Sarajevo. Govori engleski jezik. Oženjen je i otac jedne djevojčice.

Darja Softić-Kadenić je ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo. Rođena je1982. godine i zaposlena je kao vanredna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Uža specijalnost joj je građansko pravo.

Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu, a svoj drugi magistarski rad odbranila na Karl Franzens Univerzitetu u Gracu, gdje je osvojila i nagradu za najbolji magistarski rad u svojoj generaciji.

Funkciju ministrice pravde i uprave Vlade Kantona Sarajevo obnašala je od juna 2021. godine do oktobra 2023. godine. Govori njemački i engleski jezik, a poznaje francuski i španski. Udata je i majka dvoje djece.

Enis Hasanović je ministar zdravstva Kantona Sarajevo. Rođen je 1970. godine u Skoplju gdje je završio Medicinski fakultet.

Svoj radni vijek nakon dolaska iz Skoplja počinje u Goraždu, kao doktor opšte prakse, šef Hitne službe i kao šef Dispanzera za žene. Godine 2004. specijalizirao je ginekologiju i akušerstvo na KCUS-u. Od 2008. godine radi u Sarajevu u Zavodu za zaštitu žena i materinstva, prvo kao ginekolog, zatim kao šef službe na Ilidži, a od 2020. godine je direktor Zavoda.

Autor je screening programa za karcinom grlića materice i karcinom dojke. Zbog svog rada iz domena sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu dobitnik je značajnog broja nagrada i priznanja.

Bojan Bošnjak je ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Rođen je 1983. godine u Zenici, a nastanjen u Sarajevu. Posljednjih godina bio je angažovan na implementaciji razvojnih projekata u nevladinom sektoru usmjerenih ka afirmaciji pozitivnih vrijednosti u bh društvu, a trenutno radi na realizaciji nekoliko projekata u nevladinoj organizaciji koju je osnovao.

Odgovoran je za praćenje, superviziju i usmjeravanje oko stotinu pojedinačnih malih start-up kompanija u četiri općine u Bosni i Hercegovini.

Obnašao je funkciju ministra za poljoprivredu, šumarstvu i vodoprivredu u Vladi Zeničko-dobojskog kantona. Kao ministar bio je odgovoran za upravljanje i vodstvo više od 150 uposlenika, kao i za planiranje i provedbu strategija i planova višemilionske vrijednosti.

Završio je postdiplomski studij iz oblasti upravljanja EU projektima na Alma Mater Europaea Maribor, Slovenija, gdje je stekao zvanje magistra projektnog menadžmenta.

Fakultet političkih nauka u Sarajevu završio je 2008. godine. Posjeduje kvalitetno poznavanje engleskog jezika i osnovno poznavanje njemačkog. Oženjen je i otac dvoje djece.

Adnan Šteta je ministar saobraćaja Kantona Sarajevo. Rođen 1980. godine u Mostaru. Ekspert je iz oblasti ekonomije sa velikim iskustvom u segmentu kriznog menadžmenta, marketinga, nabave prodaje.

Kao konsultant je radio s velikim svjetskim konsultantskim kućama, te je bogatu radnu karijeru stekao u velikim korporacijama.

Funkciju ministra saobraćaja obnašao je od 2018. do 2020., a potom od 2021. do oktobra 2023. godine. U njegovom mandatu u Ministarstvu saobraćaja pokrenuti su najveći i historijski projekti u Kantonu Sarajevo vezani za javni prevoz i cestovnu infrastrukturu.

U periodu od 2020. do 2021. godine bio je direktor maloprodaje, nabave i marketinga u kompaniji Hifa Petrol d.o.o Sarajevo.

Jedanaest godina je bio dio Agrokorovog koncerna gdje je obavljao poslove direktora društva Velpro d.o.o. Sarajevo kao i izvršnog direktora i člana uprave Konzum d.o.o. Sarajevo BiH, te direktora tradinga i category tradinga.

Adnan Šteta je MA ekonomije. Govori italijanski i engleski jezik. Oženjen je i otac dvije kćerke.

Enda Pavić-Pečenković je ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Rođena je 1977. godine u Sarajevu. Magistrica je socijalnog rada sa 19 godina staža u struci. Također, u procesu je završetka drugog master studija i sticanja zvanja magistrice psihologije.

Funkciju ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obnašala je od marta do oktobra 2023. godine, a prethodno je bila zaposlena u JU “Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo” u Službi socijalne zaštite Općine Centar na poziciji šefice Službe.

U procesu je sticanja zvanja Evropskog psihoterapeuta iz EMDR-edukacije. Aktivno govori engleski i španski jezik. Udata je i majka jedanaestogodišnje djevojčice.

Admir Katica je ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Rođen je 1975. godine. Diplomirao je na Fakultetu kriminalističkih nauka, a Specijalistički postdiplomski studij završio na Pravnom fakultetu u Sarajevu.

Završio je Londonsku školu za odnose s javnošću LSPR te Media centar Sarajevo i Centar za strateško komuniciranje London. Usavršavao se i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Austrije. Stručno usavršavanje imao je i na Policijskoj akademiji Baton Rouge, Univerzitet Louisiana te pri Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova.

Obavljao je funkciju ministra unutrašnjih poslova u Vladi Kantona Sarajevo u mandatu 2021-2023., kao i u periodu od marta do oktobra 2023. godine. Govori engleski jezik. Oženjen je i otac dvoje djece.

Zlatko Mijatović je ministar privrede Kantona Sarajevo. Rođen je 1984. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2008. godine, a pravosudni ispit je položio 2014. godine.

U svom dosadašnjem radnom iskustvu od skoro 15 godina obnašao je različite pravne poslove kako u javnom tako i privatnom sektoru. Radio je u Ministarstvu vanjskih poslova BiH na poslovima sekretara za pravne poslove, u Hypo-Alpe Adria Leasing d.o.o. Sarajevo, kasnije HETA d.o.o. na poslovima zastupanja, u Agenciji za statistiku BiH kao stručni savjetnik za pravne poslove, u Finansijsko-informatičkoj agenciji BiH na poslovima rukovodioca Sektora za pravne i zajedničke poslove.

Funkciju ministra privrede u Vladi Kantona Sarajevo obnašao je od marta do oktobra 2023. godine. Aktivno govori njemački i engleski jezik. Oženjen je i otac jednog djeteta.

Naida Hota-Muminović je ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo. Rođena je 1981. godine u Sarajevu. U Sarajevu je diplomirala na Odsjeku na engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta, te na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Nastavničku karijeru u zvanju profesorice engleskog jezika počela je u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji gdje je od 2015. do 2020. godine bila direktorica. Od januara 2021. ministrica je odgoja i obrazovanja u Vladi Kantona Sarajevo.

Bavila se aktivizmom i humanitarnim radom u nevladinom sektoru, te prevođenjem djela sa engleskog jezika. Osim engleskog, govori i njemački jezik. Udata je i majka je dvoje djece.

Adna Mesihović je ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo. Rođena je u Mostaru. Ima višegodišnje iskustvo u obrazovanju i javnom zdravstvu i doktor je bioloških nauka iz oblasti mikrobiologije. Trenutno je zaposlena kao mikrobiolog u realnom sektoru.

Dodiplomsko i postdiplomsko obrazovanje stekla je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U zvanju vanrednog profesora za naučnu oblast Javno zdravlje i zdravlje životne sredine predavač je na više javnih i privatnih visokoškolskih ustanova.

Jedan je od osnivača političkog pokreta “Za nove generacije” i trenutno je na poziciji vršioca dužnosti jednog od tri koordinatora pokreta. Aktivno govori engleski i turski jezik. Udata je i majka dvije kćerke.

Kenan Magoda je ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo. Rođen je 1984. godine u Sarajevu gdje je završio Sportsku gimnaziju, a zatim i Fakultet za sport i tjelesni odgoj (VII stepen).

Poslovnu karijeru započinje 2007. godine. Bio je dugogodišnji direktor Rukometnog Kluba “Bosna”. Magoda kasnije postaje komercijalni direktor, a potom i generalni direktor kompanije Carat Plus d.o.o., koja je u tom trenutku bila Generalni distributer konditorskih proizvoda “Pionir Subotica” i jedan od najvećih distributerskih kompanija u Bosni i Hercegovini.

Bio je zaposlen i u kompaniji Art Servis d.o.o. kao generalni direktor, te angažiran na poziciji izvršnog producenta Sarajevo Film Festivala, a obnašao je i pozicije generalnog direktora ZOI’84, predsjednika Turističke zajednice Kantona Sarajevo, zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo i delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te ministra kulture i sporta u Vladi Kantona Sarajevo u periodu od marta do oktobra 2023. godine. Govori engleski i njemački jezik. Otac je troje djece.

Afan Kalamujić je ministar finansija Kantona Sarajevo. Rođen je 1988. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a potom magistrirao na George Herbert Walker School of Business and Technology, Webster University pri kampusu u Londonu.

Titulu doktora nauka stekao je na prestižnom Buckingham University u Velikoj Britaniji. Profesionalnu karijeru započeo je u privatnoj kompaniji gdje je napredovao do pozicije izvršnog direktora. Stekao je višegodišnje iskustvo u realnom sektoru na poslovima međunarodne trgovine, finansija, prodaje, te planiranja i upravljanja.

Koautor je prve knjige o aktivnom upravljanju vanjskom politikom Bosne i Hercegovine od nezavisnosti do danas. Jedan je od osnivača, te član regionalne inicijative za razvoj privatnih kompanija u zemljama Zapadnog Balkana. Govori aktivno engleski i njemački jezik. Oženjen je.

Omer Osmanović je ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo. Rođen je 1968. godine. Diplomirao je na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu 2011. godine, gdje je stekao i titulu magistra 2013. godine.

Na ovom fakultetu odbranio je i doktorsku disertaciju 2019. godine. Najveći dio radnog iskustva stekao je u sektoru sigurnosti, gdje je radio na obezbjeđenju ličnosti i objekata, te kao pripadnik jedinice specijalne policije. Obnašao je funkciju direktora firme TEH d.o.o. Sarajevo. Funkciju ministra za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo obnaša od januara 2021. godine.

Za vojne zasluge u odbrambeno-oslobodilačkom ratu od 1992. do 1995. godine dobio je odlikovanje “Srebrena policijska zvijezda”. Dobitnik je i nagrade “Franklin Award” za posebne zasluge tokom rada u Ambasadi SAD-a u BiH, koja mu je uručena u ime Ministarstva vanjskih poslova SAD-a. Poznaje engleski jezik.

Idina vrh