Međunarodna zajednica će zaštititi održavanje općih izbora u BiH

08/04/2022
minuta čitanja

Najviši međunarodni predstavnici u BiH uputili su pismo predsjedavajućem Vijeća ministara Zoranu Tegeltiji i zamjenicima predsjedavajućeg Vjekoslavu Bevandi i Biseri Turković u kojem upozoravaju da međunarodna zajednica zadržava neophodne instrumente kako bi podržala Mirovni sporazum i zaštitila održavanje općih izbora.

– U skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, Vijeće ministara BiH, Predsjedništvo BiH i Parlamentarna skupština BiH trebali su okončati sve korake ka usvajanju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. i 2022. godinu do kraja 2021. godine – navodi se u pismu.

Nepostojanje godišnjeg državnog budžeta za 2021. i 2022. godinu, uprkos nedavnom usvajanju Globalnog fiskalnog okvira 2022.-2024.,  posljedica je nefunkcionisanja institucija na državnom nivou i procesa donošenja odluka, primoralo je institucije BiH na privremeno finansiranje u posljednjih 15 mjeseci.

Nedavno usvajanje Odluke o privremenom finansiranju za drugi kvartal ove godine od strane Vijeća ministara ne ukazuje na promjenu načina osiguranje kontinuiranog finansiranja institucija BiH u narednom periodu.

Neizvjesno i neadekvatno finansiranje institucija BiH od 2012. godine pa nadalje, a posebno posljednjih godina, direktno utiče na njihovu sposobnost da u potpunosti ispunjavaju svoje ustavne i zakonske odgovornosti, da efikasno i efektivno ispunjavaju svoje obaveze i, u konačnici, da pruže najbolju uslugu građanima.

Posebno je zabrinjavajuće što se situacija dodatno pogoršava neispunjavanje ustavnih i zakonskih obaveza nadležnih organa BiH u pogledu finansiranja rashoda neophodnih za funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine.

Organizacija Općih izbora 2022. služi kao dokaz. Prema Općem okvirnom sporazumu za mir, uz poštovanje prava građana da demokratski biraju svoje predstavnike kako piše u Ustavu, ovo je obaveza koja se mora poštovati.

Organizacija općih izbora u nadležnosti je Centralne izborne komisije BiH (CIK), dok je pomoć CIK-u u provođenju ovog zadatka u nadležnosti odgovornih bh. vlasti. Osiguranje finansiranja izbora, konkretno, u nadležnosti je Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH.

Sredstva se moraju obezbijediti u roku od 15 dana od raspisivanja izbora od strane CIK-a, dakle najkasnije do sredine maja.

Nakon diskusije o ovom pitanju, pozivamo vas da što prije pristupite odobravanju alokacije sredstava koju traži CIK za organizaciju Općih izbora 2022. godine.

Razumijemo da će CIK uputiti novi zahtjev Vijeću ministara BiH. Ne vidimo pravne ili finansijske prepreke koje bi mogle spriječiti dodjelu. Svaki pokušaj daljeg poricanja ili odlaganja traženo finansiranje će se smatrati ne samo aktom koji podriva vladavinu prava i demokratiju, već i kršenjem obaveze Mirovnog sporazuma.

– U slučaju da ova obaveza ne bude ispunjena, kada BiH jasno ima raspoloživa sredstva, podsjećamo da međunarodna zajednica zadržava neophodne instrumente kako bi podržala Mirovni sporazum i zaštitila održavanje općih izbora – stoji u pismu koje potpisuju visoki predstavnik Christian Schmidt, šef Delegacije EU Johanm Sattler, te ambasadori Njemačke, Japana, Kanade, Francuske, Italije i Holandije.

Sarajevodanas/FENA

Idina vrh