Ovo su imena članova komisije koji će provjeriti Sebijinu diplomu

Komisiju predvodi Muhamed Ajanović, dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu kompletirao je i objavio rješenje o imenovanju nove komisije koja će imati zadatak da ispita validnost diplome direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) Sebije Izetbegović.

Komisiju predvodi Muhamed Ajanović, dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu.

Rješenje o imenovanju Komisije - Avaz

Rješenje o imenovanju Komisije. Avaz

Članovi su Rasim Muratović, predsjednik Vijeća grupacije društvenih nauka, Darko Tomašević iz Katoličkog bogoslovnog fakulteta ispred Grupacije humanističkih nauka, Samir Dolarević, predsjednik Vijeća Grupacije tehničkih nauka, Nusret Drešković sa PMF-a ispred biotehničkih nauka, Ališer Sijarić ispred Grupacije umjetnosti, Kenan Filipović, generalni sekretar UNSA, Vesna Lazić, sekretarica Pravnog fakulteta te Berina Smajlović-Doljančić, šefica Službe za pravne poslove UNSA-e.