Raport donosi: Ovo su upisni listovi Sebije Izetbegović. Na njima ne piše – ništa

Mnogo je nejasnoća vezanih za magistarsku diplomu Sebije Izetbegović. U toku je opsežna provjera koju je pokrenuo Senat Univerziteta u Sarajevu.

Prva ac hoc komisija Medicinskog fakulteta utvrdila je kako je diploma regularno stečena. Posljednji inspekcijski nadzor iz novembra 2022. kaže kako je mnogo nepravilnosti i nedostataka. Senat će formirati još jednu komisiju, a u međuvremenu bi se trebala oglasiti Sebija Izetbegović.

Šta inače sadrži upisni list

Ona za sada šuti. Senatu nije predočila magistarsku diplomu, kao niti jedan dokaz da ju je stekla zakonito. Oglasila se saopćenjem za javnost u kojem je ustvrdila da je njena akademska karijera uredna te je zaprijetila tužbama medijima koji o njoj pišu.

Pored nejasnoća o kojima je Raport pisao u više navrata, inspekcijski nalaz je ukazao na još jedan, u najmanju ruku, čudan detalj.

Naime, među dokumentacijom Sebije Izetbegović na Medicinskom fakultetu u Sarajevu inspektori su pronašli i upisne listove. Tačnije, utvrđeno je da postoje tri upisna lista – u prvi, drugi i treći semestar.

Inače, na upisnom listu trebali bi biti navedeni lični podaci o studentu, kao i podaci o toku studija, o ovjeri semestra, podaci o praksi i vježbama, datum te potpis studenta. Međutim, na upisnim listovima Sebije Izetbegović, koji su dio zvanične dokumentacije na Medicinskom fakultetu, nema – ničega! Utvrdila je to i inspekcija.

Prema Statutu Medicinskog fakulteta u Sarajevu iz 1991. godine, status studenta postdiplomskog studija stiče se upisom na prvu godinu studija. Upis se vrši na osnovu konkursa kojeg raspisuje Savjet Fakulteta na prijedlog Vijeća za postdiplomski studij uz saglasnost Nastavno-naučnog vijeća. Međutim, sa Medicinskog fakulteta inspekciji nisu moli potvrditi da je u školskoj 1989/90 i 1990/91. godini bio raspisan konkurs. Kazali su samo da se prema dosjeu, Sebija Izetbegović upisala na osnovu konkursa.

Šta ne(piše) na upisnim listovima Sebije Izetbegović

Dalje, svi upisni listovi iz dosjea Sebije Izetbegović su nepotpuno pounjeni. Upisni listovi sadrže jedino podatak da se Sebija Izetbegović upisuje u prvi semestar školske 1990/91 sa datumom podnošenja lista o semestru 13.02.1991.godine, u II semestar školske 1990/91 sa datumom podnošenja lista o semestru 10.10.1991.godine. Upisni listovi Sebije Izetbegović ne sadrže podatke o nazivu visokoškolske organizacije, broju upisnice, podatke o studentu, statusu studenta, podatke o semestru, mjestu i datumu popunjavanja upisnog lista,  kao ni svojeruční potpis studenta.

Utvrđeno je to inspekcijskim nadzorom, čiji su zapisnik potpisale i neke članice ad hoc komisije. One koja tvrdi da je Sebija Izetbegović magistarsku diplomu stekla uredno. Podsjećamo, neki članovi te komisije su osobe od povjerenja i bliski saradnici prof. Izetbegović. Jedna od njih je i Enra Suljić.