Vrijeme ističe, Sebija šuti: Zasjeda komisija čiji će izvještaj biti ključan za odluku o diplomi prof. Izetbegović

Ističe rok koji je Senat Univerziteta u Sarajevu dao direktorici Kliničkog centra Sebiji Izetbegović da dostavi dokumentaciju vezanu za njen magistarski studij i da se izjasni o diplomi.

Direktorica i supruga predsjednika SDA Bakira Izetbegovića se ne oglašava, niti je poslala diplomu i dokumentaciju. Ali, Senatu su se obratili njeni advokati, o čemu je Raport pisao.

Ipak, čini se da pravni tim Sebije Izetbegović nije nikoga uplašio. Naime, danas bi trebala biti održana prva sjednica komisije koju je Senat UNSA-e imenovao 25. januara ove godine. Komisija je dobila zadatak da završi ispitivanje postdiplomskog studija i validnosti magistarske diplome prof. Izetbegović.

Nedostaci i nepravilnosti

Nakon što je krajem prošle godine inspekcija ponovo izvršila nadzor na Medicinskom fakultetu i ustanovila niz nepravilnosti i nedostataka kada je u pitanju školovanje direktorice KCUS-a, prvo je formirana ad-hoc komisija.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2226049876653945&output=html&h=325&slotname=8895676496&adk=3511587566&adf=3130433458&pi=t.ma~as.8895676496&w=390&lmt=1676533937&rafmt=1&format=390×325&url=https%3A%2F%2Fraport.ba%2Fvrijeme-istice-sebija-suti-zasjeda-komisija-ciji-ce-izvjestaj-biti-kljucan-za-odluku-o-diplomi-prof-izetbegovic%2F&fwr=1&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&dt=1676533937139&bpp=1&bdt=461&idt=27&shv=r20230213&mjsv=m202302090101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D08c763ca42a355cc-22397b796ada00a9%3AT%3D1672321628%3ART%3D1676471938%3AS%3DALNI_MYgmNPUc57rCoVR64c4v1yiC3oRBQ&gpic=UID%3D00000b999e578741%3AT%3D1672321628%3ART%3D1676452330%3AS%3DALNI_MbNcQkceYOH3qs1zX8l4COI80Jmlg&prev_fmts=390×325&correlator=1285945237559&frm=20&pv=1&ga_vid=1501485116.1672321628&ga_sid=1676533937&ga_hid=142068953&ga_fc=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=844&u_w=390&u_ah=844&u_aw=390&u_cd=32&u_sd=3&adx=0&ady=1653&biw=390&bih=659&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759876%2C44759927%2C44759837%2C42531706%2C44782466%2C31072254&oid=2&pvsid=2119818832153884&tmod=542566708&nvt=1&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C390%2C0%2C390%2C844%2C390%2C659&vis=1&rsz=%7C%7CoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=2&uci=a!2&btvi=2&fsb=1&xpc=j92eiZW8WG&p=https%3A//raport.ba&dtd=217

Ona je, očekivano, objavila kako je sve “čisto”.

Pošto ni tada Sebija Izetbegović nije ispoštovala rok i dostavila nedostajuću dokumentaciju, čiji je spisak podug, formirana je nova komisija.

Na čelu komisije je dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu Muhamed Ajanović. Članovi su Kenan Filipović, Vesna Lazić, Berina Smajlović-Doljančić, Rasim Muratović, Darko Tomašević, Samir Dolarević, Nusret Drešković i Ališer Sijarić.

Komisija će podnijeti izvještaj

Zadatak ove komisije je analiza prikupljene dokumentacije u predmetu provjere vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij Sebije Izetbegović na Univerzitetu u Sarajevu – Medicinskom fakultetu. Ali i da prema rezultatima izvršene analize i utvrđenim činjenicama rektoru i Senatu Univerziteta predloži dalje postupanje u konkretnom slučaju.

Rektor UNSA-e Rifat Škrijelj rekao je da je ovo posljednja komisija koja će biti formirana, a vezana je za slučaj Sebije Izetbegović. 

A to znači da će upravo na osnovu izvještaja ove komisije, o kojem će biti riječi na današnoj sjednici, Senat donijeti odluku o akademskim zvanjima Sebije Izetbegović.