Kad je bila ministrica, Bisera Turković boravila sedam dana na Baliju na jednodnevnom događaju

30/07/2023
minuta čitanja

Kancelarija za reviziju institucija BiH utvrdila je da prilikom realizacije službenih putovanja u 2022. godini Ministarstvo vanjskih poslova BiH nije primjenjivalo princip racionalnog i potpunog dokumentovanja svrhe i namjene korištenja javnih sredstava, a kao jedan od primjera finansijski značajnih navedeno je putovanje tadašnje ministrice Bisere Turković (SDA) na Bali.

Na 15. demokratski forum, koji je prema agendi trajao jedan dan, putovala je samo ministrica, a putovanje je trajalo ukupno sedam dana, što je plaćeno 11.437 KM, navodi se u izvještaju Kancelarije za reviziju institucija BiH.

U izvještaju se precizira da su ukupni izdaci Ministarstva vanjskih poslova BiH za službena putovanja u 2022. godini iznosili 1.468.910 KM, što je u odnosu na godinu ranije više za 515.660 KM ili 54 posto.

ancelarija za reviziju institucija BiH ističe da Ministarstvo vanjskih poslova i pored višegodišnjih preporuka planove putovanja donosi neposredno prije same realizacije putovanja, kada su avionske karte i hotelski smještaj znatno viši, te da je na određena putovanja išao veći broj lica i da su određena službena putovanja trajala neuobičajeno dugo.

Revizija je ponovo konstatovala i problem nepotpunosti priložene prateće dokumentacije iz koje bi se jasno i nedvosmisleno zaključilo ko i u kom obimu snosi troškove službenih putovanja – organizator ili Ministarstvo, jer u većini slučajeva nije priloženo pozivno pismo ili druga pisana korespondencija kao osnov za ispravan obračun putnog naloga.

Pored navedenog, pravdanje putnih naloga je vršeno i nakon propisanog roka od sedam dana, a iz prateće dokumentacije ako je dostavljena ne vide se svrha i opravdanost putovanja, dodaju revizori.

Uz službeni put na Bali, Kancelarija za reviziju institucija BiH u izvještaju je kao finansijski značajnija izdvojila i putovanja u Australiju, Tajland, Maleziju i Singapur, kao i putovanje u SAD na sastanak sa Svjetskom bankom u trajanju od 11 dana, te Francusku u trajanju od 10 dana.

U revizorskom izvještaju se navodi da je u bilateralnu posjetu Maldivima putovala samo ministrica vanjskih poslova (Bisera Turković), da je putovanje trajalo sedam dana i da je za to utrošeno 14.933 KM, a da su plan i odluka o službenom putu doneseni dva dana prije putovanja, dok izvještaj o putovanju revizorima nije dostavljen.

Službena putovanja samo su jedan od problema koje je evidentirala revizija i zbog čega je Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara dobilo najgore ocjene revizora od 28 institucija za koje je objavljen izvještaj o reviziji za 2022. godinu.

Za reviziju finansijskih izvještaja Ministarstvo inostranih poslova dobilo je mišljenje sa rezervom, a za usklađenost sa zakonskim i drugim propisima mišljenje sa rezervom uz skretanje pažnje.

U obrazloženju mišljenja sa rezervom za dostavljene finansijske izvještaje navedeno je da revizori nisu bili u mogućnosti potvrditi tačnost finansijskih izvještaja u dijelu stalnih i novčanih sredstava, potraživanja i obaveza Ministarstva, dok je kao osnov za mišljenje s rezervom o usklađenosti istaknuto da izdaci u vezi sa otvaranjem novih DKP-ova i izdaci za unajmljivanje vozila nisu u potpunosti realozovani i evidentirani u skladu sa propisima.

Takođe je ukazano i da procedure zapošljavanja i unapređenja, angžovanje lica po ugovorima o djelu i davanje ovlaštenja za obavljnje drugih poslova nisu bile transparentne i u potpunosti usklađene sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

Izvještajem o obavljenoj reviziji za 2022. godinu obuhvaćeno je 46 preporuka, od čega se 11 odnosi na reviziju finansijskih izvještaja, dok je 38 preporuka dato zbog utvrđenih neusklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Tri preporuke se odnose i na finansijske izvještaje i na usklađenost.

Od ukupnog broja datih preporuka, 30 preporuka se odnose na nepravilnosti, nedostatke i slabosti identifikovane u prethodnim izvještajima, koje nisu otklonjene u 2022. godini, te su, shodno tome, takve preporuke ponovljene u ovom izvještaju.

Idina vrh

Don't Miss

PROČITAJTE OSTATAK TRANSKRIPTA – Mandić: “FK Sarajevo više neće imati svoj stadion!”

Ekipa Sarajevo Danas je došla u posjed ostatka transkripta između

FK Sarajevo bi moglo biti protjerano sa stadiona!

Kao grom iz vedra neba došla je vijest da je