BEIJING, CHINA - JUNE

OVO SE PUTINU NEĆE SVIDJETI: Kineski ministar vanjskih poslova poručio – “Naša politika prema EU ostaje stabilna i neće se mijenjati zbog…”

07/03/2022
1 minuta čitanja

Moramo se pridržavati svrhe i principa povelje Ujedinjenih nacija (UN), poštovati i garantovati suverenitet i teritorijalni integritet svih zemalja, istakao je državni savjetnik i ministar vanjskih poslove Kine Wang Yi.

On je navodeći četiri tačke za rješavanja trenutne krize, naveo da se sa ciljem rješavanja krize moramo “pridržavati principa nedjeljivosti bezbjednosti i udovoljiti legitimnim bezbjednosnim brigama zainteresovanih strana”.

Treća tačka je “insistirati na mirnom rješavanju sporova kroz dijalog i pregovore”, dok je četvrta “fokusirati se na dugoročnu stabilnost regiona i izgraditi uravnotežen, efikasan i održiv evropski bezbjednosni mehanizam”.

U objavi o odnosima između Kine i Evrope, Yi ističe da kineska politika prema Evropskoj uniji ostaje stabilna i neće se mijenjati zbog privremenih događaja.

“Nastavit ćemo da podržavamo nezavisnost i autonomiju Evrope i jedinstvo i prosperitet EU”, rekao je Yi.

Dodaje da oni “nisu usmjereni ni na jednu treću stranu, niti su potčinjeni ili pod kontrolom bilo koje treće strane”.

“Dijalog i saradnja između dvije strane na osnovu uzajamnog poštovanja i obostrane koristi obezbjedit će više faktora stabilnosti za turbulentnu svjetsku situaciju”, kazao je Yi.

Kina, prema njegovim riječima, oduvijek posmatra odnose sa EU iz ugla “strateške i dugoročne perspektive”.

U isto vrijeme, dodaje, nadaju se da Evropa može da, kako kaže, “razvije nezavisnije i objektivnije razumijevanje prema Kini, vodi praktičnu i pozitivnu politiku, zajednički se suprotstavi stvaranju ‘novog Hladnog rata’ i zajedno održava i praktikuje istinski multilateralizam”.

Ji je naveo i “šest kineskih inicijativa za sprečavanje humanitarnih kriza u Ukrajini”.

Prva je da “humanitarna akcija mora biti u skladu sa principima neuutralnosti i nepristrasnosti”, a druga da “sveobuhvatan fokus na raseljena u Ukrajini”.

Treća inicijativa je “efikasna zaštita civila”, a četvrta “obezbjeđivanje nesmetanih i bezbjednih aktivnosti humanitarne pomoći”.

Peta inicijativa je “obezbijediti bezbjednost stranaca u Ukrajini i omogućiti im da bezbjedno napuste Ukrajinu”, te šesta “podržati Ujedinjene nacije da igraju ulogu koordinacije u humanitarnoj pomoći Ukrajini”.

Idina vrh