Za rapidan rast broja migranata, hrvatski ministar krivi liberalizaciju viznog režima u BiH i Srbiji

26/11/2022
1 minuta čitanja

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović izjavio je danas da je u posljednje vrijeme rapidno počeo da raste broj migranata na zapadnobalkanskoj ruti.

“Suočavamo se s jednim novim trendom povećanih migracija na koje EU mora naći odgovore”, izjavio je Božinović nakon vanrednog sastanka ministara unutrašnjih poslova država članica EU.

Sastanak je sazvan zbog krize na srednjomediteranskoj ruti i spora između Italije i Francuske u vezi sa prihvatom migranata spašenih na moru, a sve veći izazov je i zapadnobalkanska ruta, na kojoj se bilježi veliki porast broja migranata.

Božinović očekuje da će Evropska komisija izići s akcionim planom za zapadnobalkansku rutu početkom decembra, prenose hrvatski mediji.

Ako se EU unija ne postavi zajednički prema pitanju migracija i ako se ne donesu odgovarajući dokumenti, prije svega novi pakt o migracijama i azilu, Božinović smatra da će se onda ići od krize do krize.

Evropska komisija je prošle sedmice objavila akcioni plan za srednjomediteransku rutu s nizom mjera čiji je cilj smanjiti broj ilegalnih prelazaka preko Sredozemlja i pojačati solidarnost između država članica.

Božinović je rekao da se Zagreb zauzima za to da se svi migranti registriraju, ne samo na vanjskim granicama EU nego da u to treba uključiti i susjedne zemlje iz regiona.

On je dodao da se moraju poštovati obaveze preuzete kroz bilateralne sporazume s EU, prije svega one o readmisiji, povratku migranata u države iz kojih su došli.

Božinović smatra da je jedan od većih razloga zašto je došlo do porasta migrantskog pritiska na zapadnobalkanskoj ruti “liberalizacija viznog režima u Srbiji i BiH”.

Idina vrh