Oduzet veći broj bicikla i romobila koji su u Velikoj aleji iznajmljivani bez odobrenja

23/07/2023
1 minuta čitanja

Zatečeno 58 bicikala i 23 romobila, koji su kao predmeti vršenja prekršaja

Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove saopćeno je da su u subotu 22. jula, u večernjim satima, na području Velike aleje na Ilidži, kantonalni tržišno-turistički inspektori, u saradnji s općinskim komunalnim inspektorom i komunalnim redarom, uz asistenciju policijskih službenika Policijske stanice Ilidža i Jedinice za podršku MUP Kantona Sarajevo prilikom inspekcijskih nadzora zatekli veći broj fizičkih lica koji su, bez odobrenja za rad i odobrenja za zauzimanje javne površine, vršili iznajmljivanje bicikala i romobila.

Svakodnevno dolazilo do nezgoda

Navedena lica su vršila iznajmljivanje u srcu pješačke zone, gdje je svakodnevno dolazilo do nezgoda i povreda uzrokovanih nesavjesnim korištenjem ovih vozila.

– Ovom prilikom je zatečeno 58 bicikala i 23 romobila, koji su kao predmeti vršenja prekršaja, privremeno izuzeti i deponovani u Direkciju za robne rezerve Kantona Sarajevo, do okončanja sudskog postupka koji su pokrenuti protiv ovih lica-  poručuju iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Ovom prilikom MUP KS koristi priliku da se zahvali uposlenicima KJKP “Rad”, Kantonalnoj upravi civilne zaštite, Hitnoj pomoći i Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo na nesebičnoj saradnji.

Posebnu zahvalnost izražavaju policijskim službenicima Policijske stanice Ilidža i Jedinice za podršku MUP Kantona Sarajevo na pružanju asistencije inspektorima prilikom vršenja ove aktivnosti, koji su svojim profesionalnim načinom rada osigurali neometano djelovanje inspektora.

Sve zloupotrebe će se najstrožije kažnjavati

– Pozivamo fizička lica koja se bave trgovinom ili obrtom bez odobrenja, da se u što skorijem roku obrate nadležnim organima, kako bi dobili neophodna odobrenja za rad te da vode računa o sigurnosti građana, tako da proizvodi koje prodaju ili iznajmljuju zadovoljavaju minimum kvaliteta, sigurnosti i osiguranja, a kako ne bi dolazilo do neželjenih posljedica po građane – navedeno je  u saopćenju.

Sve zloupotrebe i nepravilnosti koje ugrožavaju javnu sigurnost i zdravlje građana najstrožije će se sankcionisati.

Idina vrh